Rejestracja

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Podstawowa opłata rejestracyjna netto/brutto*

RODZAJ UCZESTNICTWA

ZAREJESTROWANA PŁATNOŚĆ

do 31.12.2021
31.01.2022
do 28.02.2022 od 01.03.2022
A Uczestnik – członek PTA 950 zł/1168,50 zł 1050 zł/1291,50 zł 1150 zł/1414,50 zł
B Uczestnik – nie członek PTA 1100 zł/1353 zł 1200 zł/1476 zł 1300 zł/1599 zł
C Uczestnik – pielęgniarka 650 zł/799,50 zł 750 zł/922,50 zł 850 zł/1045,50 zł
D Uczestnik – student (ostatniego roku medycyny, wiek do 26 lat) 300 zł/369 zł 300 zł/369 zł 300 zł/369 zł

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%

Podstawowa opłata rejestracyjna Uczestnika Konferencji – udział stacjonarny obejmuje:

  • identyfikator i materiały konferencyjne,
  • udział w sesjach naukowych,
  • pełen przewidziany programem catering (nie dotyczy studentów),
  • wstęp na wystawę medyczną (w przypadku studentów i pielęgniarek nie posiadających prawa do wystawiania recept ograniczony jedynie do części wystawy nie zawierającej reklamy leków recepturowych),
  • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Opcje dodatkowo płatne

Pakiety z noclegiem – do wyczerpania miejsc noclegowych istnieje możliwość zakupu pełnego pakietu uczestnictwa z noclegiem w dniach 25-28 maja 2022 w hotelu Copernicus lub innym hotelu zarezerwowanym przez Organizatora. Odpowiednie opcje dostępne są w formularzu rejestracyjnym.
Cena pakietu z noclegiem to kwota wynikająca z podstawowej opłaty rejestracyjnej + kwota dopłaty do pakietu z noclegiem zależna od rodzaju wybranego hotelu i pokoju.
Zobacz cennik dopłat…

Uwagi:

 1. Faktyczna rezerwacja miejsca w hotelu (podobnie jak miejsca na Konferencji)  następuje dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.
 2. W przypadku rejestracji internetowych miejsce w hotelu jest wstępnie blokowane przez okres do 7 dni od momentu dokonania rejestracji pakietu z noclegiem. W tym okresie powinna nastąpić płatność adekwatna do wybranego pakietu. W razie braku płatności miejsca są automatycznie zwalniane na rzecz innych rezerwacji. Jeżeli realizacja Konferencji w sposób stacjonarny nie będzie możliwa, zwrot wpłaty lub nadpłaty nastąpi do 30 dni od opublikowania decyzji o zmianie formie realizacji konferencji. Czytaj więcej…
 3. Osoby z opłaconą podstawową opłatą rejestracyjną mogą mogą do 7 dni od przesłania formularza rejestracyjnego przedłużyć okres wstępnej bezpłatnej blokady miejsca w hotelu (maksymalnie do 25 marca 2022) przez bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym. Jeżeli bezpłatne przedłużenie rezerwacji będzie możliwe, potwierdzenie przedłużenia rezerwacji wysyłane będzie mailowo na adres podany w zgłoszeniu rejestracyjnym.
 4. Przez formularz rejestracyjny nie ma możliwości zakupu pakietu z miejscem w pokoju 2 osobowym – w sprzedaży są całe pokoje. W przypadku chęci rezerwacji wspólnego pokoju przez 2 znających się uczestników, prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym. Zmiana opcji zakwaterowania, rezygnacja z zakwaterowania lub udziału w Konferencji którejkolwiek osób wspólnie rezerwujących pokój powoduje zwolnienie całego pokoju lub konieczność wniesienia dopłaty do pełnego pokoju przez drugą z tych osób.

Imprezy towarzyszące o charakterze niemerytorycznym
W imieniu firmy EMMA MTD w piątek 27 maja 2022 o godz.21:00 zapraszamy na Wieczór ze Strefą Alergii i recital kabaretowy Artura Andrusa. Wstęp bezpłatny. Zobacz zaproszenie…

Osoby towarzyszące – osoby towarzyszące nie mają dostępu do strefy edukacyjnej i wystawowej konferencji. W przypadku organizacji imprez towarzyszących i oddzielnych stref cateringu Organizator przewiduje możliwość wykupienia dodatkowych biletów lub posiłków dla osób towarzyszących

Zmiany rejestracji i rezerwacji, korekty faktur
W przypadkach: konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury (o ile nie jest ona związana z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji), zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank S.A.
Nr konta: 29 1140 2017 0000 4202 1296 1268
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „14KSPTA”
Adres Biura Organizacyjnego – właściciela konta: AltaSoft AL Bojdak Sp. j. , ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

Uwaga! Przedstawione warunki anulacji i zwrotu opłaty mają zastosowanie jedynie w przypadku zamówień obejmujących jeden pakiet uczestnika opłacany przez danego płatnika. W przypadku większych zamówień warunki anulacji ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

 1. Przedstawione warunki zwrotu opłaty dotyczą zarówno rezygnacji z wszystkich zamówionych usług jak i zmiany pakietu z pakietu droższego (np. z noclegiem) na tańszy lub rezygnacji z którejś z zamówionych usług dodatkowych.
 2. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do 30 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, w przypadku rezygnacji przed 25.04.2022 100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 50 zł brutto
  do dnia 31.01.2022 r. 80% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  do dnia 24.04.2022 r. 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  po 24.04.2022 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 4. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji. W przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym.
 5. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

Czytaj także: Zwrot wpłaty lub nadpłaty w przypadku zmiany formy organizacji konferencji…

Zmiany w rejestracji

W przypadkach: zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.

Ważne linki

Regulamin uczestnictwa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Polityka prywatności AltaSoft